Od lewej:

Krzysztof Hanke,

Marta Jaśmina Pawłowska,

Tomasz Jerzy Pawłowski