Od lewej:

Robert Rozmus,

Andrzej Zieliński,

Tomasz Jerzy Pawłowski,

Jacek Zieliński